• Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza

شرکت صنایع بهبود دهنده نان افزا
شرکت صنایع بهبود دهنده نان افزا با پشتوانه سالها تجربه در رابطه با صنعت آرد و نان کشورنسبت به طراحی و تولید انواع بهبود دهنده ها با بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته روز و با استفاده از بهترین مواد اولیه، با کیفیتی برتر و پایدار و قیمتهای رقابتی تاکنون موفق به تولید و رفع نیاز بخش عظیمی از بازار مصرف بهبود دهنده در صنعت آرد و نان کشور شده است بیشتر