• Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza

اصلاح کننده آرد A11
این محصول برای اولین بار در ایران جهت اصلاح آردهای خوب و قوی که ضمن بالا بودن میزان گلوتن، دارای کیفیت گلوتن خیلی بالا و الاسیتسیته زیاد می باشند؛ طراحی و به بازار عرضه شده است. بیشتر
N90 بهبوددهنده نانهای سنتی
این محصول بهبود دهنده ایست موثر که برای استفاده در انواع آردهای تولیدی کشور جهت تولید نانهای بربری، سنگک، تافتون و لواش طراحی و به بازار عرضه گردیده است. بطوریکه با حذف جوش شیرین نیازی به تغییر فرمولاسیون یا تغییر پروسه تولید نانهای سنتی ندارد. بیشتر