• Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza

بهبوددهنده N400 قرمزاصلاح کننده آرد

نان افزا کیفیت برتر و پایدار

برای انواع آرد گندم تولید شده در شرایط مختلف اقلیمی ایران طراحی و تولید شده است.
ویژگی و مزایای محصول:
اصلاح کننده N400 قرمز، محصولی ایده آل جهت استفاده در کارخانجات آرد بوده و نتایج زیر را برای آرد به ارمغان می آورد:  
 •کاهش Falling Number
 •افزایش کیفیت گلوتن (Gluten Index)
 •نزدیک کردن مشخصات فنی آرد به حد استاندارد
 •کیفیت بالاتر خمیر ایجاد شده
 •ماندگاری بیشتر نان پخت شده
• در مقابل  شرایط آب و هوایی مختلف مقاوم می باشد
 • صرفه اقتصادی برای کارخانجات آرد (با توجه به قیمت و کیفیت محصول)
 •سازگار با انواع آردهای تولیدی کشور
ترکیبات: آرد گندم، آنزیمهای گیاهی نان، اسید اسکوربیک و ....
میزان مصرف:1/0 درصد بر وزن آرد
به عبارتی 1000 گرم در یک تُن آرد
نحوه مصرف:
این بهبود دهنده به دلیل دانه بندی مناسب به راحتی توسط میکروفیدر کارخانجات آردسازی قابل تزریق در داخل آرد های تولیدی می باشد.   

بسته بندی و نحوه نگهداری: در بسته های 10 کیلویی
در جای خشک و خنک و دمای 15 درجه سانتیگراد نگهداری شود. بعد از مصرف درب کیسه را ببندید.